Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
0
Cơ sở vật chất
1. Diện tích trường: 16000m2
2. Diện tích sân chơi, bãi tập : 5000m2
3. Phòng học: 28 phòng
4. Khu nhà hợp khối
     -Phòng Hiệu trưởng : 01 phòng
      -Phòng Phó Hiệu trưởng : 02 phòng
      - Văn phòng : 01 phòng
      - Phòng hội trường: 01 phòng
      - Văn phòng Đoàn  : 01 phòng
      - Phòng Công Đoàn: 01 phòng
      - Phòng chuyên môn:  06 phòng
      -Phòng giáo dục truyền thống: 01
      - Thưv viện 01
     - Phòng y tế 01
..........
 
5. Khu phòng học bộ môn
   - Phòng tin học : 02 phòng
 - Phòng thực hành vật lý : 02 phòng
- Phòng Hóa- Sinh 02 phòng
- Phòng Ngoại ngữ : 02 phòng
- Phòng Đa phương tiện : 01 phòng
  - Kho đựng thiết bị dạy học: 02
 6. Khu phục vụ học thể chất
    - 01nhà thi đấu TDTT
    - 01 Sân tập
7. Hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học
8. Máy tính, máy chiếu
        - Máy tính dùng cho quản lý: 10 bộ
       - Máy tính phục vụ học tập : 70 bộ
       - Máy chiếu: 32 cái
9.Website thông tin trên mạng internet hoạt động thường xuyên, hỗ trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường
10. Bộ thiết bị dạy học tối thiểu : 50 bộ
11. Khu vệ sinh
        - Dành cho Giáo viên : 04
        - Dành cho học sinh: 02