Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
0
 HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN I

 Trong lịch sử phát triển giáo dục nước nhà, khuyến học. khuyến tài là một đạo lý được dân tộc ta luôn luôn đề cao, truyền bá và phát huy.  Ngày nay trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam chủ trương giáo dục là quốc sách hàng đầu. Trong điều kiện ấy, Đảng đã quyết định thành lập một tổ chức xã hội có chức năng vận động toàn dân học tập.Ngày 29/02/1996, tổ chức xã hội đó ra đời với cái tên Hội Khuyến học Việt Nam. Sứ mạng của nó là “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập”.  
           Cùng với cả nước, Hội khuyến học trường THPT Đông Sơn 1 đã ra đời thực hiện các mục tiêu khuyến học, khuyến tài , xây dựng một xã hội học tập trong toàn dân trên địa bàn huyện Đông Sơn. Trải qua gần 20 năm hoạt động. hội khuyến học của nhà trường đã và đang thực hiện được nhiều mục tiêu, kế hoạch đề ra như: tuyên truyền cho các giáo viên, cán bộ công nhân viên, cha mẹ học sinh và các em học sinh về mục tiêu “giáo dục là quốc sách hàng đầu”; Hội khuyến học trong nhà trường đã phối hợp hành động với các tổ chức chính trị xã hội của huyện, với các bộ phận chuyên môn và các tổ chức đoàn thể của nhà trường để làm tốt công tác khuyến học. Đặc biệt trong nhiều năm qua, Hội khuyến học của nhà trường đã có nhiều việc làm thiết thực, cụ thể động viên, khuyến khích kịp thời phong trào thi đua “ dạy tốt, học tốt “ trong nhà trường.
            Trước hết đó là việc Hội đã vận động được sự tham gia của toàn bộ xã hội vào việc học tập, xây dựng được nguồn quỹ hội đều đặn hằng năm và từ nguỗn quỹ này Hội đã làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài trong nhà trường và trên địa bàn huyện. Hội khuyến học nhà trường đã quan tâm hỗ trợ cho các giáo viên nghiên cứu khoa học, các đối tượng học sinh nghèo vượt khó… Hội khuyến học đã khen thưởng kịp thời các giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập như: giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, giáo viên có học sinh đạt giải học sinh giỏi các cấp, học sinh đạt giải học sinh giỏi các cấp, học sinh đạt các danh hiệu thi đua trong năm học… Sự quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời đó đã thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt và học tốt trong nhà trường. Với những thành tích nhà trường đạt được trong những năm học vừa qua về chất lượng học tập : tỉ lệ đậu tốt nghiệp và đậu vào các trường đại học luôn đạt tỉ lệ cao, số lượng học sinh giỏi hằng năm liên tục được nâng lên và việc hướng đến hoàn thành việc xây dựng trường chuẩn quốc gia vào nặm 2015-2016 là một phần thành quả đóng góp từ công tác khuyến học khuyến tài trong nhà trường Đông Sơn 1.
         Năm học 2015-2016 hội khuyến học của nhà trường đã được bầu BCH mới gồm chủ tịch là cô Lưu Thị Phương, phó chủ tịch là thầy Lê Ngọc Tuyến và 3 UV BCH. Năm học này trường THPT Đông Sơn 1 tròn 50 năm tuổi, với truyền thống hiếu học của nhân dân  Đông Sơn  nói chung và của học sinh nhà trường nói riêng, cùng với sự nỗ lực hoạt động của BCH hội khuyến học, công tác khuyến học sẽ ngày càng phát triển. Để chung tay góp sức cho việc xây dựng một nhà trường THPT Đông Sơn 1 ngày càng vững mạnh, để có một phong trào khuyến học – khuyến tài phát triển  rất mong được sự quan tâm, đóng góp từ các nhà hảo tâm, các cựu học sinh … Để thực sự dưới mái trường 50 năm tuổi này xây dựng được một xã hội học tập, để nối tiếp truyến thống của một vùng đất hiếu học từ ngàn xưa ở Xứ Thanh.
Chủ tịch: Lưu Thị Phương, PHT
2. PCT: Lê Ngọc Tuyến, Trg ban TTND
3. Vũ Thị Loan, KT
4. Trần Thị Nhàn
 5. Nguyễn Đình Thắng