Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
0

TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1 THÔNG BÁO THÔNG TIN TUYỂN SINH 10

7:30 SÁNG THỨ 2 NGÀY 24/06/2024 HỌP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025. SAU CUỘC HỌP NHỮNG THÍ SINH KHÔNG ĐẬU VÀO TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1 SẼ BẮT ĐẦU RÚT HỒ SƠ TỪ 9:00 ĐẾN 17:00 CÙNG NGÀY. VẬY NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO ĐỂ CÁC THÍ SINH ĐƯỢC BIẾT LỊCH ĐỂ RÚT HỒ SƠ VÀ KỊP THỜI NỘP NV2 SANG CÁC TRƯỜNG ĐÃ ĐĂNG KÍ. TRÂN TRỌNG

Tin nóng

TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1 THÔNG BÁO THÔNG TIN TUYỂN SINH 10TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1 THÔNG BÁO THÔNG TIN TUYỂN SINH 10
THÔNG BÁO SỐ LƯỢNG HỒ SƠ ĐKDT VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025...THÔNG BÁO SỐ LƯỢNG HỒ SƠ ĐKDT VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025 SAU ĐIỀU CHỈNH.
Thông tin hồ sơ tuyển sinh 10 năm học 2024-2025 đến ngày...Thông tin hồ sơ tuyển sinh 10 năm học 2024-2025 đến ngày 07/06/2024
Đề Ngữ văn thi lớp 10 ở Nghệ An 'gọi tên' tác phẩm Làng của...Đề Ngữ văn thi lớp 10 ở Nghệ An 'gọi tên' tác phẩm Làng của Kim Lân
Thi lớp 10 ở Hà Nội: Thí sinh quên căn cước công dân có...Thi lớp 10 ở Hà Nội: Thí sinh quên căn cước công dân có được dùng VNeID?
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2024LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2024
LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024

Tin nhà trường

TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1 THÔNG BÁO THÔNG TIN TUYỂN SINH 10

7:30 SÁNG THỨ 2 NGÀY 24/06/2024 HỌP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025. SAU CUỘC HỌP NHỮNG THÍ SINH KHÔNG ĐẬU VÀO TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1 SẼ BẮT ĐẦU RÚT HỒ SƠ TỪ 9:00 ĐẾN 17:00 CÙNG NGÀY. VẬY NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO ĐỂ CÁC THÍ SINH ĐƯỢC BIẾT LỊCH ĐỂ RÚT HỒ SƠ VÀ KỊP THỜI NỘP NV2 SANG CÁC TRƯỜNG ĐÃ ĐĂNG KÍ. TRÂN TRỌNG

Tin trong ngành

TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1 THÔNG BÁO THÔNG TIN TUYỂN SINH 10

7:30 SÁNG THỨ 2 NGÀY 24/06/2024 HỌP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025. SAU CUỘC HỌP NHỮNG THÍ SINH KHÔNG ĐẬU VÀO TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1 SẼ BẮT ĐẦU RÚT HỒ SƠ TỪ 9:00 ĐẾN 17:00 CÙNG NGÀY. VẬY NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO ĐỂ CÁC THÍ SINH ĐƯỢC BIẾT LỊCH ĐỂ RÚT HỒ SƠ VÀ KỊP THỜI NỘP NV2 SANG CÁC TRƯỜNG ĐÃ ĐĂNG KÍ. TRÂN TRỌNG

Kinh nghiệm Học - Thi

TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1 THÔNG BÁO THÔNG TIN TUYỂN SINH 10

7:30 SÁNG THỨ 2 NGÀY 24/06/2024 HỌP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025. SAU CUỘC HỌP NHỮNG THÍ SINH KHÔNG ĐẬU VÀO TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1 SẼ BẮT ĐẦU RÚT HỒ SƠ TỪ 9:00 ĐẾN 17:00 CÙNG NGÀY. VẬY NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO ĐỂ CÁC THÍ SINH ĐƯỢC BIẾT LỊCH ĐỂ RÚT HỒ SƠ VÀ KỊP THỜI NỘP NV2 SANG CÁC TRƯỜNG ĐÃ ĐĂNG KÍ. TRÂN TRỌNG

Tuyển sinh - Hướng nghiệp

TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1 THÔNG BÁO THÔNG TIN TUYỂN SINH 10

7:30 SÁNG THỨ 2 NGÀY 24/06/2024 HỌP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025. SAU CUỘC HỌP NHỮNG THÍ SINH KHÔNG ĐẬU VÀO TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1 SẼ BẮT ĐẦU RÚT HỒ SƠ TỪ 9:00 ĐẾN 17:00 CÙNG NGÀY. VẬY NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO ĐỂ CÁC THÍ SINH ĐƯỢC BIẾT LỊCH ĐỂ RÚT HỒ SƠ VÀ KỊP THỜI NỘP NV2 SANG CÁC TRƯỜNG ĐÃ ĐĂNG KÍ. TRÂN TRỌNG

Học đường

TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1 THÔNG BÁO THÔNG TIN TUYỂN SINH 10

7:30 SÁNG THỨ 2 NGÀY 24/06/2024 HỌP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025. SAU CUỘC HỌP NHỮNG THÍ SINH KHÔNG ĐẬU VÀO TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1 SẼ BẮT ĐẦU RÚT HỒ SƠ TỪ 9:00 ĐẾN 17:00 CÙNG NGÀY. VẬY NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO ĐỂ CÁC THÍ SINH ĐƯỢC BIẾT LỊCH ĐỂ RÚT HỒ SƠ VÀ KỊP THỜI NỘP NV2 SANG CÁC TRƯỜNG ĐÃ ĐĂNG KÍ. TRÂN TRỌNG